FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बसाइ सराइ नमुना फारम-खनियाबास गाउपालिका ७५/७६ 05/08/2019 - 11:47 PDF icon बसाइ सराइ नमुना फारम-खानियाबास गाउपालिका .pdf
सम्बन्ध बिच्छेद नमुना फारम-खनियाबास गाउपालिका ७५/७६ 05/08/2019 - 11:40 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेद नमुना फारम-खानियाबास गाउपालिका.pdf
बिबाह दर्ताको सूचना फारम-खनियाबास गाउपालिका ७५/७६ 05/08/2019 - 11:35 PDF icon बिबाह दर्ताको सूचना फारम-खानियाबास गाउपालिका.pdf
मृत्यु को सूचना फारम-खनियाबास गाउपालिका ७५/७६ 05/08/2019 - 11:31 PDF icon मृत्यु को सूचना फारम-खानियाबस गाउपालिका .pdf
जन्मको सूचना फाराम - खनियाबास गाँउपालिका ७५/७६ 05/07/2019 - 11:22 PDF icon जन्मको सूचना फाराम - खानियाबास गाँउपालिका.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको दांचा - खनियाबास गाँउपालिका ७५/७६ 05/07/2019 - 11:00 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको दांचा - खानियाबास गाँउपालिका.pdf