FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करारमा चिकित्सक आवश्यक सम्बन्धि सूचना।।।

करारमा चिकित्सक आवश्यक सम्बन्धि सूचना।
साथसाथै मेडिकल अधिकृतको कार्यशर्त विवरण पनि यसै सूचना साथै संग्लग्न गरिएको छ।

दस्तावेज: 

खनियाबास गाउँपलिकाबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना।।।

क्याटलग ब्रोसर सपिङ्ग विधिवाट सवारीसाधन/(एम्वुलेन्स) खरिद सम्बन्धी सूचना

एम्बुलेन्स सम्बन्धि टेक्निकल स्पेसिफिकेसनका डकुमेन्ट पनि यस सूचना संगै संग्लग्न गरिएको छ।

कफी बेर्ना ५०% अनुदानमा दिने सम्बन्धि सूचना।।।

यही खानियाबास गाउँपालिका वडा नं.५ सत्यदेविमा कफिका बेर्नाहरु बिक्रिको लागि रहेको जानकारी गराउदछौ।
तथा उक्त बेर्नाहरु ५०% अनुदानमा पालिकाबाट लिन सकिने जानकारी गराउदछौ।
 

खनियाबास गा.पा. बाट कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

यस खनियाबास गाउँपलिकाबाट येही मिति २०७७ साल असर १ गतेको दिन कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी करार सेवामा लिनु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सेनीटरी प्याड खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको फर्म स्वीकृति पश्चातको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना।।।

यस खनियाबास गा.पा. २०७६ बैशाख २९ गते कल्याण पोस्ट पत्रिकामा प्रकाशित सेनिटरी प्याड खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश सम्बन्धि प्रकाशित सूचना अनुसार स्वीकृत गरिएको फर्मको लागि यो आशय पत्र प्रकाशित गरिएको छ।

फाल्गुन २२ गते प्रकाशित बोलपत्र छनोटमा परि स्वीकृत कम्पनिहरुलाई जमानत सहित सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना।।।

फाल्गुन २२ गते राष्ट्रिय नागरिक दैनिक पत्रिकामा खनियाबास गा.पा. द्वारा प्रकाशित e-bidding मा बोलपत्र छनोटमा परि स्वीकृत भएका कम्पनिहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
बिस्तृत जानकारीको लागि यो सूचना डाउनलोड गरि हेर्नुहोला।

दस्तावेज: 

फाल्गुन २२ गते प्रकाशित e-bidding को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७६ साल फाल्गुन २२ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा खनियाबास गा.पा. बाट प्रकाशित e-bidding को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

दस्तावेज: 

Pages