FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा ७५/७६ 05/08/2019 - 14:01 PDF icon बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता को प्रमाण पत्रको ढांचा ७५/७६ 05/08/2019 - 13:57 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता को प्रमाण पत्रको ढांचा .pdf
बिबाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा ७५/७६ 05/08/2019 - 13:51 PDF icon बिबाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा.pdf
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा ७५/७६ 05/08/2019 - 13:28 PDF icon मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा.pdf
जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा ७५/७६ 05/08/2019 - 13:17 PDF icon जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा .pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि-खानियाबास गाउपालिका ७५/७६ 05/08/2019 - 13:01 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि-खानियाबास गाउपालिका .pdf