FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को रातो किताब

८०/८१ 01/04/2024 - 12:36 PDF icon Final Redbook.pdf

योजना सम्झौता गर्न आउने तथा उपभोक्ता समितिको तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

८०/८१ 12/28/2023 - 15:25 PDF icon तालिम सम्बन्धि सूचना.pdf, PDF icon वडा नं.०१.pdf, PDF icon वडा नं.०२.pdf, PDF icon वडा नं.०३.pdf, PDF icon वडा नं.०४.pdf, PDF icon वडा नं.०५.pdf

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थिति सम्बन्धमा ।

८०/८१ 12/05/2023 - 16:16 PDF icon अभिमुखीकरण कार्यक्रम.pdf

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 11/29/2023 - 15:59 PDF icon १ नं.pdf, PDF icon २ नं.pdf, PDF icon ३ नं.pdf, PDF icon ४ नं.pdf, PDF icon ५ नं.pdf

योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा ।।।

७९-८० 05/12/2023 - 10:56 PDF icon योजना भुक्तानी.pdf

भुक्तानीको लागि पेश गर्ने बारेको सूचना ।।।

७९-८० 04/19/2023 - 11:05 PDF icon भुक्तानी पेश गर्ने.pdf

कार्य शुभारम्भ समारोहमा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 03/26/2023 - 17:13 PDF icon कार्य शुभारम्भ.pdf

योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/26/2023 - 13:37 PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०१.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०२.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०३ .pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०४.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०५.pdf

योजना भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 03/12/2023 - 17:32

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 01/31/2023 - 17:07 PDF icon १ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon २ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ३ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ४ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ५ नं वडा सम्झौता.PDF

Pages