FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्य शुभारम्भ समारोहमा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 03/26/2023 - 17:13 PDF icon कार्य शुभारम्भ.pdf

योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/26/2023 - 13:37 PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०१.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०२.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०३ .pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०४.pdf, PDF icon योजना सम्झौता वडा नं.०५.pdf

योजना भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 03/12/2023 - 17:32

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 01/31/2023 - 17:07 PDF icon १ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon २ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ३ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ४ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ५ नं वडा सम्झौता.PDF

तेस्रो चरणको योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा।

७९-८० 01/08/2023 - 12:03 PDF icon वडा नं.०१.PDF, PDF icon वडा नं.०२.PDF, PDF icon वडा नं.३.PDF, PDF icon वडा नं.४.PDF, PDF icon वडा नं.५.PDF

खनियाबास गाऊँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को रातो किताब

७९-८० 12/05/2022 - 11:48 PDF icon रेडबुक फाइनल.pdf

योजना सम्झौता गर्न यहि सूचना अनुसार आउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।

७९-८० 11/24/2022 - 13:19 PDF icon १ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon २ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ३ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ४ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ५ नं वडा सम्झौता.PDF

आ.व.२०७९/८० मा विनियोजित बजेट

७९-८० 08/07/2022 - 16:03 PDF icon 3_PDFsam_गाउँसभा निर्णय बजेट बिनियोजन.pdf

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।

७८/७९ 12/27/2021 - 14:07 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धि सूचना.PDF

उपभोक्ता समिति निर्माण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

७८/७९ 12/08/2021 - 12:18 PDF icon उ.स. गर्न नपाइने.PDF

Pages