FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खनियाबास गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

७८/७९ 10/29/2021 - 14:33 PDF icon सम्झौता सम्बन्धि सुचना.PDF

आ.व. २०७८/०७९ सालको लागि खनियाबास गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/13/2021 - 14:51 PDF icon खनियाबास गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७७/०७८

७७/७८ 08/17/2020 - 14:53 PDF icon खनियाबास गाउँपालिका बजेट २०७७-७८.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ सालको बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 12/16/2019 - 11:05 PDF icon खनियावाँस गाँउ सभा - फाइनल.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको २०७६/७७ सालको बजेट विवरण

७६/७७ 07/10/2019 - 12:52 PDF icon बजेट विवरण सम्बन्धमा.pdf

खनियाबास गा. पा. बजेट ०७५/०७६(khaniyabas ga.pa. budget 075/76)

७५/७६ 11/27/2018 - 13:38 PDF icon khaniyabas ga.pa_. budget 2075-76.pdf