FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा ।।।

८०/८१ 02/23/2024 - 10:52 PDF icon सम्झौता वडा नं.०२.pdf, PDF icon सम्झौता वडा नं.०५.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को रातो किताब

८०/८१ 01/04/2024 - 12:36 PDF icon Final Redbook.pdf

गाउँपालिकाको २०८०/०८१ को बजेट बक्तब्य

८०/८१ 06/26/2023 - 00:43 PDF icon बजेट वक्तब्य.pdf

आ.व.२०८०/८१ को लागि खनियाबास गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2023 - 18:15 PDF icon niti 2080 (1).pdf

गैर-सरकारी संस्थाहरुले प्रगति प्रतिबेदन तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको विवरण सहित बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 06/16/2023 - 14:24 PDF icon गै.स.स..pdf

योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा ।।।

७९-८० 05/12/2023 - 10:56 PDF icon योजना भुक्तानी.pdf

कार्यक्रम प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । खनियाबास गा.पा., कृषि विकास शाखा

७९-८० 05/10/2023 - 12:43 PDF icon कृषि फलफुल सूचना.pdf

भुक्तानीको लागि पेश गर्ने बारेको सूचना ।।।

७९-८० 04/19/2023 - 11:05 PDF icon भुक्तानी पेश गर्ने.pdf

छुट आयोजनाहरुको योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा ।।।

७९-८० 03/27/2023 - 18:33 PDF icon योजना सम्झौता.PDF

छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 01/09/2023 - 11:13 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना.PDF

Pages