FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा ।।।

७९-८० 05/12/2023 - 10:56 PDF icon योजना भुक्तानी.pdf

कार्यक्रम प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । खनियाबास गा.पा., कृषि विकास शाखा

७९-८० 05/10/2023 - 12:43 PDF icon कृषि फलफुल सूचना.pdf

भुक्तानीको लागि पेश गर्ने बारेको सूचना ।।।

७९-८० 04/19/2023 - 11:05 PDF icon भुक्तानी पेश गर्ने.pdf

छुट आयोजनाहरुको योजना सम्झौता गर्न पठाइदिने सम्बन्धमा ।।।

७९-८० 03/27/2023 - 18:33 PDF icon योजना सम्झौता.PDF

छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 01/09/2023 - 11:13 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना.PDF

खनियाबास गाऊँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को रातो किताब

७९-८० 12/05/2022 - 11:48 PDF icon रेडबुक फाइनल.pdf

योजना सम्झौता गर्न यहि सूचना अनुसार आउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।

७९-८० 11/24/2022 - 13:19 PDF icon १ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon २ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ३ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ४ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ५ नं वडा सम्झौता.PDF

आ.व.२०७९/८० मा विनियोजित बजेट

७९-८० 08/07/2022 - 16:03 PDF icon 3_PDFsam_गाउँसभा निर्णय बजेट बिनियोजन.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको प्रति

७९-८० 06/24/2022 - 17:55 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम-compressed.pdf

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।

७८/७९ 12/27/2021 - 14:07 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धि सूचना.PDF

Pages