FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सुचना

आ.ब. ०७५ / ०७६ को लागि आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना यस प्रकार रहेको छ।

यस सिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वान अनुसार:-