FAQs Complain Problems

खनियाबास गाउँपालिकामा रहेको जोखिमयुक्त समुदायको पहिचान विवरण

खनियाबास गाउँपालिकामा रहेको जोखिमयुक्त समुदायको पहिचान विवरण सफ्टकपी

उक्त विवरणहरुको सफ्टकपी DOWNLOAD गरेर हेर्न परेमा माथि दिईएको लिंकमा गएर DONWLOAD गर्न सक्नुहुन्छ ।

उक्त विवरणहरुको पी.डी.एफ. फाइलहरु यहीं संग्लग्न गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.