FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खनियाबास गाउँपालिका भित्र प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/04/2021 - 14:29 PDF icon प्राबिधिक छात्रवृत्ति कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि खनियाबास गा.पा..pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति,२०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 16:53 PDF icon खनियाबास स्वास्थ्य नीति, २०७७.pdf
खनियाबास गाउँपालिका विपद ब्यबस्थापन तथा कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 08/06/2020 - 14:43 PDF icon विपद ब्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
कर्मचारी अवकाश कोष कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:56 PDF icon खनियावास गापा अवकाश कोष कार्यविधि २०७६ (1).pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको कोविड-१९ को कारण उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थामा सेवा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:54 PDF icon Service Operational Procedure 2077_Khaniyabas.pdf
खनियाबास गाउँपालिका भित्र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:53 PDF icon Relief package distribution standard guideline_Khaniyabas_2020.pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको सार्बजनिक परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:51 PDF icon Public_Audit_Manual_Khaniyabas_2077.pdf
गैरसरकारी संस्था ( संचालन तथा ब्यबस्थापन) कार्यविधि , २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:48 PDF icon NGO mobilization guideline _Khaniyabas_2077.pdf
कोरोना भाइरस (कोविड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन समबन्धि कार्यविधि , २०७६ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:46 PDF icon Khaniyanas GP, गा.पा. कोभिड-19 रोकथाम कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (1).pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण नीति, २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:45 PDF icon GESI_Policy_Khaniyabas_2020.pdf

Pages