FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खनियाबास गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 09/01/2023 - 13:49 PDF icon कार्यसंचालन निर्देशिका.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाईसीस गराइरहेका, क्यान्सर रोगि र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 01/17/2023 - 14:59 PDF icon औषधि उपचार सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 14:52 PDF icon खानियाबास गाउँपालिकाकोमर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 14:51 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निदेर्शिका, खनियाबास गापा.pdf
खनियाबास गाउँपालिका न्यायिक समिति सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 04/02/2021 - 11:41 PDF icon Final न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
खनियाबास गाउँपालिका भित्र प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/04/2021 - 14:29 PDF icon प्राबिधिक छात्रवृत्ति कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि खनियाबास गा.पा..pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति,२०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 16:53 PDF icon खनियाबास स्वास्थ्य नीति, २०७७.pdf
खनियाबास गाउँपालिका विपद ब्यबस्थापन तथा कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 08/06/2020 - 14:43 PDF icon Final विपद-व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ खनियाबास गाँउपालिका.pdf
कर्मचारी अवकाश कोष कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:56 PDF icon खनियावास गापा अवकाश कोष कार्यविधि २०७६ (1).pdf
खनियाबास गाउँपालिकाको कोविड-१९ को कारण उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थामा सेवा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/06/2020 - 13:54 PDF icon Service Operational Procedure 2077_Khaniyabas.pdf

Pages