FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्ता डीजीटाईजेसनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 03/02/2021 - 12:41 PDF icon TOR for Digitization.pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 12/23/2020 - 12:12 PDF icon आशय पत्र.PDF

कोटेसन माग सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/21/2020 - 15:10 PDF icon कोटेसन माग सम्बन्धि खनियाबास.PDF

आ.व. २०७७/०७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/14/2020 - 13:47 PDF icon अन्तरिक आय बोलपत्र website version.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाबाट "Construction of Steel Frame Office Building" शिर्षकमा E-Bidding द्वारा टेन्डर आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/13/2020 - 11:27 PDF icon e-bidding notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशय पत्र प्रकाशित भएको सूचना।।।

७७/७८ 12/01/2020 - 13:02 PDF icon SC Dhadhing.pdf

आँखु खोला तथा लिस्ने खोलाको आ.व. २०७७/७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 11/25/2020 - 12:07

खनियाबास गाउँपालिकाबाट विभिन्न ५ बिषयमा E-Bidding द्वारा टेन्डर आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 10:46 PDF icon tender notice.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने जानकारी सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 11/12/2020 - 11:49 PDF icon टेन्डर सूचना सम्बन्धमा.PDF

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हन सम्बन्धी सुचना (ढुङ्गा , गिट्टी, बालुवा र रोडा सन्कलन र बिक्रि शुल्क)

७७/७८ 10/14/2020 - 09:21

Pages