FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खनियाबास गाउँ[पालिकाबाट विभिन्न बिषयमा E-BIDDING गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 08/14/2022 - 14:53

आशय पत्र सम्वन्धमा । :- खनियाबास गाउँपालिका

७८/७९ 06/27/2022 - 12:49 PDF icon आशय पत्र.PDF

शिलबन्दी प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना ।।।

७८/७९ 06/17/2022 - 12:48 PDF icon शिलबन्दी प्रस्ताब आह्वान.PDF

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।।।

७८/७९ 11/29/2021 - 13:17 PDF icon thambu bachchhala letter of intent newspaper notice.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाबाट विभिन्न २ बिषयको E-BIDDING को आशय पत्रको प्रकाशित सूचना ।।।

७८/७९ 11/21/2021 - 18:05 PDF icon newspaper notice for letter of intent.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने बारेको अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:32 PDF icon Newspaper Notice.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

७८/७९ 10/29/2021 - 14:41

आ.व. २०७८/०७९ को लागि आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।।

७८/७९ 10/20/2021 - 11:29

आशय पत्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।।

७८/७९ 09/21/2021 - 12:08 PDF icon आशय पत्र.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को लागि आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।।।

७८/७९ 09/03/2021 - 12:46 PDF icon ढुंगा गिट्टी बालुवा सम्बन्धि डकुमेन्ट.pdf

Pages