FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Retender notice of palikastariya cold storage

७९-८० 05/10/2023 - 21:26

बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

७९-८० 05/10/2023 - 13:21

LOA of palikastariya krishi nursery.

७९-८० 05/02/2023 - 17:39 PDF icon LoA _adr.pdf

Notice about E-bidding of coldstore and nursery for khaniyabas

७९-८० 04/09/2023 - 17:40

छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 01/09/2023 - 11:13 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना.PDF

ढुंगा गिट्टी बालुवा सम्बन्धि ठेक्का सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।।

७९-८० 01/02/2023 - 11:35

खनियाबास गाउँपालिकाबाट E-bidding खोलिएको सम्बन्धमा ।

७९-८० 12/21/2022 - 11:04

Letter of Intent

७९-८० 10/26/2022 - 14:49 PDF icon लेटर अफ इन्टेन्ट.PDF

खनियाबास गाउँ[पालिकाबाट विभिन्न बिषयमा E-BIDDING गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।।

७९-८० 08/14/2022 - 14:53

आशय पत्र सम्वन्धमा । :- खनियाबास गाउँपालिका

७८/७९ 06/27/2022 - 12:49 PDF icon आशय पत्र.PDF

Pages