FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।

७७/७८ 06/21/2021 - 13:57 PDF icon सिँगाङ बिशान रोडको आशय पत्र.pdf

अक्सिजन जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 05/20/2021 - 17:22

सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि टेन्डर आह्वान सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 05/20/2021 - 17:21 PDF icon बिशान उन्गंग रोड e-bidding.pdf

ल्यापटप खरिदको लागि शिलबन्दी प्रस्ताब आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 04/25/2021 - 17:54 PDF icon ल्यापटप खरिद सूचना.PDF

खनियाबास गाऊँपालिकाबाट E-Bidding द्वारा बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बंधी सूचना।।।

७७/७८ 04/01/2021 - 13:19

विभिन्न २ बिषयमा E-BIDDING खोलिएको बिषयमा ।।।

७७/७८ 03/25/2021 - 11:26 PDF icon bidding notice.pdf

घटना दर्ता डीजीटाईजेसनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ।।।

७७/७८ 03/02/2021 - 12:41 PDF icon TOR for Digitization.pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 12/23/2020 - 12:12 PDF icon आशय पत्र.PDF

कोटेसन माग सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/21/2020 - 15:10 PDF icon कोटेसन माग सम्बन्धि खनियाबास.PDF

आ.व. २०७७/०७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/14/2020 - 13:47 PDF icon अन्तरिक आय बोलपत्र website version.pdf

Pages