FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खनियाबास गाउँपालिकाबाट "Construction of Steel Frame Office Building" शिर्षकमा E-Bidding द्वारा टेन्डर आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 12/13/2020 - 11:27 PDF icon e-bidding notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशय पत्र प्रकाशित भएको सूचना।।।

७७/७८ 12/01/2020 - 13:02 PDF icon SC Dhadhing.pdf

आँखु खोला तथा लिस्ने खोलाको आ.व. २०७७/७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।।।

७७/७८ 11/25/2020 - 12:07

खनियाबास गाउँपालिकाबाट विभिन्न ५ बिषयमा E-Bidding द्वारा टेन्डर आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 10:46 PDF icon tender notice.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने जानकारी सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 11/12/2020 - 11:49 PDF icon टेन्डर सूचना सम्बन्धमा.PDF

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हन सम्बन्धी सुचना (ढुङ्गा , गिट्टी, बालुवा र रोडा सन्कलन र बिक्रि शुल्क)

७७/७८ 10/14/2020 - 09:21

सेनीटरी प्याड खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको फर्म स्वीकृति पश्चातको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना।।।

७६/७७ 06/03/2020 - 13:00 PDF icon aashaya patra sanitary pad sealed quotation.PDF

फाल्गुन २२ गते प्रकाशित बोलपत्र छनोटमा परि स्वीकृत कम्पनिहरुलाई जमानत सहित सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना।।।

७५/७६ 06/03/2020 - 12:46 PDF icon जमानत पत्र.PDF

फाल्गुन २२ गते प्रकाशित e-bidding को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 12:37 PDF icon aashaya patra e-bidding.PDF

आशय पत्र.पेश गरिएको सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना ।।।

७६/७७ 05/31/2020 - 22:01

Pages