FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खनियाबास गाऊँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को रातो किताब

७९-८० 12/05/2022 - 11:48 PDF icon रेडबुक फाइनल.pdf

योजना सम्झौता गर्न यहि सूचना अनुसार आउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।

७९-८० 11/24/2022 - 13:19 PDF icon १ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon २ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ३ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ४ नं वडा सम्झौता.PDF, PDF icon ५ नं वडा सम्झौता.PDF

आ.व.२०७९/८० मा विनियोजित बजेट

७९-८० 08/07/2022 - 16:03 PDF icon 3_PDFsam_गाउँसभा निर्णय बजेट बिनियोजन.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको प्रति

७९-८० 06/24/2022 - 17:55 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम-compressed.pdf

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।

७८/७९ 12/27/2021 - 14:07 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धि सूचना.PDF

खनियाबास गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

७८/७९ 10/29/2021 - 14:33 PDF icon सम्झौता सम्बन्धि सुचना.PDF

आ.व. २०७८/०७९ सालको लागि खनियाबास गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/13/2021 - 14:51 PDF icon खनियाबास गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf, PDF icon Final Red Book-Khaniyabas 78-5-15.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७७/०७८

७७/७८ 08/17/2020 - 14:53 PDF icon खनियाबास गाउँपालिका बजेट २०७७-७८.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ सालको बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 12/16/2019 - 11:05 PDF icon खनियावाँस गाँउ सभा - फाइनल.pdf

खनियाबास गाउँपालिकाको २०७६/७७ सालको बजेट विवरण

७६/७७ 07/10/2019 - 12:52 PDF icon बजेट विवरण सम्बन्धमा.pdf

Pages