FAQs Complain Problems

बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा

बसाई सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको ढांचा निम्नानुसार रहेको छ।
बिस्तृत रुपमा जानकारी पुन को लागि तल रहेको पी.डी.एफ. फाइल download  गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: