FAQs Complain Problems

बिबाह दर्ताको सूचना फारम-खनियाबास गाउपालिका

बिबाह दर्ताको सूचना फारम-खनियाबास गाउपालिकाको ढांचा यसप्रकार रहेको छ।

यस नमुना फारम अनुसार बिबाह दर्ता गर्दा भर्नुपर्ने विवरणहरु:- 

सूचकले भर्ने:-

 • बिबाहको विवरण
  • बिबाहको किसिम
   • सामाजिक परम्परा अनुसार
   • बिबाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार
   • मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार
  • बिबाह भएको मिति (वि.सं. तथा ई.सं. दुबैमा)
  • बिबाह सम्पन्न भएको स्थानको बिस्तृत ठेगाना(नेपालमा भएमा)
  • बिदेशमा बिबाह भएमा
   • बिस्तृत ठेगाना (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
 • दुलाहा दुलहीको विवरण
  • पुरा नाम (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
  • जन्म मिति (वि.सं. तथा ई.सं. दुबैमा)
  • पूर्व बैबाहिक स्थिति
  • नागरिकता प्रमाणपत्र नं./जन्मदर्ता नं.
  • दर्ता बिबाह भएको भए
   • दर्ता नं.
   • निकाय
  • बिस्तृत स्थायी ठेगाना
  • बिदेशी भएमा
   • राहदानी नं.
   • देश
   • जारी मिति
  • शैक्षिक स्तर, पेशा, धर्म, जातजाति
  • बाजेको नाम थर (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
  • बाबुको नाम थर (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
  • आमाको नाम थर (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
  • सहि छाप
   • दायाँ
   • बायाँ

दम्पत्ति बाहेक अरु सूचक भएमा (अधिकृतनामा दिएको अवस्थामा):-

 • पुरा नाम
 • बिस्तृत ठेगाना
 • स्वदेशी भएमा
  • नागरिकता प्रमाण पत्र नं. / परिचय पत्र
 • बिदेशी भएमा (नेपाली र अंग्रेजी दुबैमा)
  • राहदानी नं.
  • जारी गर्ने देशको नाम
 • फारम भरेको मिति
 • सुचकको सहि छाप
  • दायाँ
  • बायाँ

स्थानीय पन्जिकाधिकारीले भर्ने:-

 • स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम
 • कर्मचारी संकेत नं. / परिचय नं.
 • फारम दर्ता नं.
 • फारम दर्ता मिति
 • परिवारको लगत नं.
 • कार्यालय (गाउँ पालिका / वडा नं.)

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:-

 • दुलाहा तथा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कुनै एक जना बिदेशमा रहेमा विदेश स्थित नेपाली राजदुताबासबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा
 • दुलाहा तथा दुलही उपस्थित नभएमा अदालत बाट भएको नाता कायमको कागज
 • दुवै जनाको हालै खिचेको अटो साइजको फोटो

 

बिस्तृत जानकारी को लागि तल रहेको पी.डी.एफ. फाइल download गर्न सक्नु हुन्छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: