FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क तेसपछी रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 

मिर्तकको छोरा वा छोरी

मिर्तकको छोरा वा छोरीको नागरिकता

मिर्तकको नागरिकता

श्रीमान वा श्रीमतीको नागरिकता