FAQs Complain Problems

फाल्गुन २२ गते प्रकाशित e-bidding को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७६ साल फाल्गुन २२ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा खनियाबास गा.पा. बाट प्रकाशित e-bidding को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
यस आशय पात्रमा " Maane Chautara - Brichet Gravel Road " , " Ward-3 Office Building Construction " तथा " Jangukhola - Bachhala Gravel Road " का बोलपत्रको आशय पत्र निकालिएको छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: