FAQs Complain Problems

आशय पत्र.पेश गरिएको सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना ।।।

यस गाउँपालिका बाट २०७६ साल फाल्गुन २२ गते निकालिएको e-BIDDING (बिषयगत भवनको बाहेक) निर्णयको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। बिस्तृत जानकारीको लागि संग्लग्न गरिएको फोटोहरु हेर्नु होला।

आर्थिक वर्ष: