FAQs Complain Problems

कृषि विकास शाखा बाट अत्यन्त जरुरि सूचना

यस गाउँपालिकाको कृषि बिकाश तर्फको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ब्यबसायिक खेति गर्न इच्छुक किसानहरुमा यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

सूचना को बारेमा बिस्तृत बुझ्न यस संगै रहेको डकुमेन्ट हेर्न सक्नु हुन्छ।

आर्थिक वर्ष: