FAQs Complain Problems

७६/७७

खनियाबास गाउँपालिकाको ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कर्यबिधिहरुको विवरण

यस डकुमेन्ट भित्र खनियाबास गाउँपालिकाको ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कर्यबिधिहरुको विवरण जुन राजपत्रमा प्रकशित भैसकेको छ , ति ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कर्यबिधिहरुको सुची रहेको छ।