FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खनियाबास गाउँपालिकाको चौथो त्रैमाशिक निकाशा विवरण

खनियाबास गाउँपालिकाको विद्यालयहरुको चौथो त्रैमशिक निकाशा विवरण प्रकाशित गरिएको छ।
बिस्तृत रुपमा जानकारी पाउनको लागि यस संगै संग्लग्न फोटोहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ।

वडा नं. १ स्थित छाप्चेत लिस्ने सडक निर्माणका लागि आव्हान भएको बोलपत्र सम्बन्धि आशय पत्र सम्बन्धमा ।।।

वडा नं. १ स्थित छाप्चेत लिस्ने सडक निर्माणका लागि आव्हान भएको बोलपत्रमा तपशिलको फोर्मको कबोल अंक सारभूत रुपमा प्रभाबग्राही देखिन गएकोले बोलपत्र स्वीकृतका लागि सिफारिश भएको सम्बन्धमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
बिस्तृत जानकारीका लागि यस संगै संग्लग्न सूचना हेर्नहोला।

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको संसोधित सूचना।।।

प्रस्तुत शिर्षकमा नेपाल सरकार,शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय मार्फत यस गाउँपलिकलाई प्राप्त बजेट भ्याट सहित रु.८,००,०००।(अक्षरुपी आठ लाख रुपैया मात्र/-) बाट सेनेटरी प्याड खरिद गरि सामुदायिक बिध्यालयहरुमा अध्धयनरत छात्राहरुलाई नि:शुल्क वितरण गर्नु पर्ने भएकोले यसै संग संग्लग्न डकुमेन्टमा भए

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना।।।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट संचालनमा ल्याइएको विधुतीय खरिद प्रणालीमा"last date of submission" परिबर्तन गर्नुपर्ने भएकोले यस गा.पा.

यस खनियाबास गा.पा.का स्वास्थ्य क्षेत्र संग सम्बन्धित कर्मचारी तथा ब्यक्तीहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना ।।।

हाल देशमा कोरोना भाइरस (COVID 19) को संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिले गर्दा उत्पन्न त्रास तथा जनजीबन कष्टकर भएको सम्पूर्णलाइ जानकारी नै छ।

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना।।।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट संचालनमा ल्याइएको विधुतीय खरिद प्रणालीमा "last date of submission" परिबर्तन गर्नुपर्ने भएकोले यस गा.पा.

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि खनियाबास गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना।।।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि खनियाबास गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना।।।

अहिले बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना (COVID-19) भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि खानियाबास गाउँपालिका द्वारा जारि गरिएको सुचना यसै साथ संग्लग्न गरिएको छ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

आ.व. ०७६/०७७ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपशिल बमोजिम सडक निर्माणको कार्य शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा बुझाउनु पर्ने हुदा नेपाल निर्माण ब्यबसायीबाट यस संगै संग्लग्न सूचना मा आधारित रही रीतपुर्बक शिलबन्दी  बोलपत्र आव्हान गरिएको छ।

Pages