FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गणक तथा सुपरिबेक्षक भर्नाको लागि १५ दिने सूचना।।।

उपरोक्त सम्बन्धमा भुमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च.न.६४ तथा मिति २०७६/०८/२५ गतेको पत्रानुसार यस पालिकामा गणक तथा सुपरिवेक्षक ५ (पाँच) महिनाको लागि भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशितभएको मितिले १५ दिन भित्र आफ्नो कागजात सहित यस कार्याल