FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खनियाबास गाउँपालिकाको चौथो त्रैमाशिक निकाशा विवरण

खनियाबास गाउँपालिकाको विद्यालयहरुको चौथो त्रैमशिक निकाशा विवरण प्रकाशित गरिएको छ।
बिस्तृत रुपमा जानकारी पाउनको लागि यस संगै संग्लग्न फोटोहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ।