FAQs Complain Problems

बिबाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क तेसपछी रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 

दुलाहा र दुलहीको फोटो

दुलाहा र दुलहीको नागरिकता

दुलाहा वा दुलही बाहिरको भय जन्म दर्ता