FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क तेसपछी रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 

बुबा आमाको नागरिकता

बुबा र आमा मा एक जना